Næstved Kommune lancerer initiativer for bedre borgerdialog og støtte til lokalt erhvervsliv

Foto: Næstved kommune.
dato

Næstved Kommune styrker kommunikationen med borgere og engagerer sig i erhvervslivet med nye initiativer

Næstved Kommune tilbyder nu sine borgere mulighed for at tilmelde sig abonnement på nyheder via email, så de nemt kan holde sig opdaterede med de seneste begivenheder og tiltag i kommunen. Kommunen lægger stor vægt på sikker og forsvarlig håndtering af persondata i overensstemmelse med kommunens persondatapolitik. Dette initiative giver borgerne fleksibilitet, da de til enhver tid kan afmelde deres abonnement.

For at styrke erhvervslivet og samarbejdet mellem den offentlige og den private sektor planlægger Næstved Kommune at udbyde 38 rammeaftaler ved udgangen af april. Disse aftaler vil omfatte en bred vifte af håndværksmæssige opgaver knyttet til vedligeholdelsen og forbedringen af kommunens bygninger. Borgmester Carsten Rasmussen har udtrykt en klar interesse i at gøre udbuddene attraktive for lokale og regionale virksomheder.

Med en imponerende portefølje på ca. 550 bygninger, hvilket svarer til cirka 500.000 kvm, ser kommunen et stort potentiale for at udvikle og styrke det lokale erhvervsliv. Som led i forberedelserne til de kommende udbud har kommunen indkaldt til et dialogmøde den 5. april. Mødet vil blandt andet fokusere på emner som lærlingeansættelser, klimaregnskab og affaldssortering, hvilket understreger kommunens ambition om at fremme bæredygtighed og social ansvarlighed.

De kommende rammeaftaler markerer anden gang, Næstved Kommune udbyder efter en model, der reflekterer markedets ønsker og behov. Ændringerne inkluderer forlængelse af aftalernes varighed fra to til fire år og en hævet beløbsgrænse fra 50.000 kr. til 300.000 kr. Centerchef Morten Reuber har udtrykt optimisme omkring det potentielle samarbejde med erhvervslivet og ser frem til de positive synergier, de nye aftaler vil bringe.

Disse tiltag fra Næstved Kommune understreger et klart fokus på både at forbedre kommunikationen med borgerne og på at skabe en frugtbar grund for samarbejde med det lokale erhvervsliv. Initiativerne sigter mod at styrke fællesskabet og det økonomiske grundlag i Næstved Kommune.

https://www.naestved.dk/nyheder/pressemeddelelser/haandvaerksvirksomheder-der-ansaetter-laerlinge-kan-opnaa-kommunal-forlomme

Kilde: Næstved Kommune