Næstved Kommune lancerer abonnementstjeneste for nyheder og informerer om ansøgningsproces til Park & Vej

Foto: Næstved Kommune.
dato

Væsentlig information for borgere om abonnement på nyheder og ansøgning til Park & Vej i Næstved Kommune

Borgere i Næstved Kommune kan nu tilmelde sig en abonnementstjeneste for at modtage løbende nyheder direkte via email. Det er vigtigt at notere, at man til enhver tid har mulighed for at afmelde sine abonnementer igen, ifølge kommunens forpligtelse til at sikre forsvarlig og korrekt håndtering af data i henhold til deres persondatapolitik.

Ved tilmelding til denne tjeneste vil abonnenten modtage en bekræftelsesemail, som skal aktiveres for at fuldføre tilmeldingen til nyhedsabonnementet. Dette skridt er essentielt for at bekræfte abonnentens emailadresse og sikre, at ingen uretmæssigt bliver tilmeldt.

Det er dog muligt, at der opstår en fejl under tilmeldingsprocessen. I sådanne tilfælde opfordres brugerne til enten at prøve tilmeldingen igen eller lukke dialogboksen og efterfølgende forsøge på ny. Disse skridt er etableret for at sikre en smidig proces for alle parter.

Desuden er det vigtigt for borgere at være opmærksomme på ansøgningsproceduren til Park & Vej, hvis der er ønske om at foretage ændringer, der påvirker vejarealer eller lignende. Alle ansøgninger skal være skriftlige og skal inkludere et kort eller en skitse af den ønskede strækning. Den endelige ansøgning fremsendes til adressen Thurøvej 5, 4700 Næstved eller via email til parkogvej@naestved.dk. Deadline for at sende ansøgningen er senest den 1. maj 2024.

Næstved Kommune stræber efter at gøre det så nemt og overskueligt som muligt for borgere at tilgå information og ydelser. Ved at tilbyde disse online services håber kommunen på at forbedre engagementet og tilfredsheden blandt borgerne.

https://www.naestved.dk/nyheder/nyheder-2024/oensker-du-vejrabatter-slaaet-langs-froegraesmarker

Kilde: Næstved Kommune