Har du en stemme, der kan løfte sjæle?

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Kirkesanger søges

Er du fortrolig med gudstjenester og arrangementer i folkekirken, og vil du synge til gudstjenester, vielser, barnedåb, bisættelser og begravelser? Så er stillingen som kirkesanger i vores smukke kirker i Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlille sogn måske noget for dig.

Vi tilbyder en stilling med kirkesangertjeneste ved søndagsgudstjenester, samt deltagelse i kirkelige handlinger som begravelser, bryllupper og særlige ugentlige gudstjenester. Desuden skal du stå for babysalmesang en gang om ugen 8 uger om foråret og 8 uger om efteråret. Din ugentlige arbejdstid er 13 timer pr. uge. Mandag er fast fridag.

Der er mulighed for udvidelse af timetallet, hvis du kan bistå med konfirmandundervisning onsdag eftermiddag, 8 måneder om året, samt minikonfirmandundervisning en dag om ugen i 8-10 uger årligt. Dermed vil stillingens timetal blive tilpasset, og du vil blive aflønnet for det ekstra arbejde.

Vi ønsker en sanger der:

  • Er fortrolig med gudstjenester og arrangementer i folkekirken
  • Ønsker at arbejde med børn og unge
  • Har nodekendskab
  • Har en rolig fysisk fremtræden som sanger
  • Har gode samarbejdsevner

Stillingen ønskes besat pr. 1. maj 2024. Lønnen vil blive fastsat i forhold til kvalifikationer og erfaring.

Ansættelse sker ved Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlille Sogns Menighedsråd beliggende Anne Marievej 1A, 4250 Fuglebjerg.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.                                                                                                

Årslønnen aftales indenfor intervallet 296.266,00 kr. – 433.004,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 303.863,00 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.836,18 kr.(nutidskroner). OK tillæg på 985,32 kr. (nutidskroner) pr. år.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 106.762,54 kr. årligt ved ansættelse på 13 timer (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Send venligst din ansøgning med relevante bilag til 9324fortrolig@sogn.dk senest tirsdag den 11. marts 2024.

For mere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte menighedsrådsformand Dorthe Friis Hansen på telefon 51 15 84 65. Vi ser frem til at høre fra dig.

 

 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Næstved Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (13-17 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Fuglebjerg kirke, Kirkestræde, 4250 Fuglebjerg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 11-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6000241

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet