Der er kommet flere sjældne muslinger og fisk i Susåen

Næstved Kommune har udsat tusindvis af fisk i Susåen for at skabe bedre levevilkår for den tykskallede malermusling (Foto: Næstved Kommune)
dato

Projekt ”Mere liv i Susåen” er slut. Nu er der kommet flere fisk og ikke mindst tykskallede malermuslinger i Susåen. Dermed er biodiversiteten i Sjællands længste å forbedret. 

Der er kun ét sted på Sjælland, hvor den tykskallede malermusling lever, og det er i Susåen. Der er kun et eneste sted i Danmark, hvor den hvidfinnede ferskvandsulk lever. Det er også i Susåen.

I 2016 startede Næstved Kommune projekt ”Mere liv i Susåen” med 9,3 mio. kr. støtte fra EU. Nu er projektet slut, og 35.100 elritser og 1.500 hvidfinnede ferskvandsulke er udsat i Sjællands længste å. Begge fisk er nødvendige for malermuslingens overlevelse.

Fra 5 til 8.000 tykskallede malermuslinger
Resultatet taler for sig selv: Hvor der før kunne findes fem tykskallede malermusliner i Susåen, vurderes der nu at være omkring 8.000.

Formand for Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget Rune Kristensen glæder sig over projektets positive resultater:

- Der er kommet flere fisk og tykskallede malermuslinger i Susåen og dermed mere liv. Det var lige præcis det, der var målsætningen, og jeg er glad for, at det er lykkes. Jeg vil gerne takke de lodsejere, som jo faktisk ejer Susåen. Gennem hele projektet har vi haft et godt samarbejde, hvilken nu har givet os et stykke af vores natur tilbage.

Vokse- og yngle-ro
Projektet er slut og EU-midlerne brugt op. Men det betyder ikke, at Næstved Kommune glemmer alt om projektet, fortæller naturmedarbejder Sofia Mulla Kølmel:

- Nu skal muslingerne vokse sig store, og fiskene skal yngle. Så kommer vi tilbage om et par år med vandkikkert, vaders og elfiskeudstyr og ser, om både fisk og muslinger trives.

At antallet af tykskallede malermuslinger nu er oppe på omkring 8.000, er kun et kvalificeret estimat, understreger Sofia Mulla Kølmel:

- Vi kan først med sikkerhed sige noget om fire år, når vi skal ud at kigge efter muslingerne og se, om de har vokset sig store. De skal være omkring 5-10 cm for, at vi kan finde dem.

Kilde: Næstved Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.