Næstved Kommune undersøger erhvervsklimaet med fokus på bæredygtighed

Foto: Næstved Kommune.
dato

Erhvervsklimaet i Næstved Kommune bliver nøje undersøgt i ny erhvervsklimamåling for 2024 mens byrådet fremhæver fokus på bæredygtighed i den nyeste erhvervspolitik

I et forsøg på at forbedre erhvervsklimaet har Næstved Kommune besluttet sig for at sende 5.704 spørgeskemaer ud til lokale virksomheder den 22. april, gennem E-boks baseret på registreringer i CVR-registeret. Dette initiativ tager højst 10 minutter for virksomhederne at deltage i. Det primære mål med spørgeskemaet er at indsamle data, som kan guide kommunen i hvordan de bedst sætter retning for fremtidige erhvervsindsatser, ud fra de deltagende virksomheders fremtidsplaner.

Denne omfattende erhvervsklimamåling i 2024 vil inkludere en bred vifte af virksomheder, som spænder fra Aktieselskaber til Enkelmandsvirksomheder og Iværksætterselskaber, som er aktive inden for kommunens grænser. Dette sker efter en lignende succesfuld måling i 2023, der omfattede ca. 4400 virksomheder. Resultaterne af denne undersøgelse forventes præsenteret for Økonomiudvalget den 17. juni, hvilket vi ser frem til med spænding.

Parallelt med erhvervsklimamålingen har Næstved Kommune også vedtaget en ny erhvervspolitik for perioden 2023-2026, som et enigt byråd står bag. Dette nye dokument sætter en klar retning for fremtiden med et skarpt fokus på bæredygtighed, arbejdskraft, og investeringer. Hovedformålet er at gøre Næstved Kommune til et endnu mere attraktivt sted for både eksisterende og nye virksomheder at udvikle, vækste og investere.

Erhvervspolitiken sammenfatter tre hovedtemaer: Bæredygtighed og grøn omstilling, tiltrækning og servicering af virksomheder samt investorer, og uddannelse sammen med arbejdskraft. Den udmærker sig ved at fremhæve fem nøgleområder, eller fyrtårne: Bæredygtighed, Erhvervshus, Byudvikling på havnen, Partnerskaber, og udvikling af Erhvervsarealer.

Dette strategiske tiltag og de tilhørende initiativer viser Næstved Kommunes dedikation til kontinuerligt at forbedre det lokale erhvervsklima og fremme bæredygtig vækst. For både nuværende og fremtidige virksomhedsejere tegner dette sig som en lovende horisont for handel og industri i Næstved.

https://www.naestved.dk/nyheder/pressemeddelelser/5700-virksomheder-kan-praege-kommunens-erhvervsudvikling

Kilde: Næstved Kommune