Næstved Kommune styrker borgernær rådgivning med ny borgerrådgiverfunktion

Foto: Næstved Kommune.
dato

Næstved Kommune tilbyder uvildig rådgivning til borgerne gennem borgerrådgiverfunktionen

Næstved Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, der sætter fokus på uvildig råd og vejledning til borgerne. Sidste år modtog borgerrådgiveren 379 henvendelser vedrørende 393 sager, hvilket viser en stigning på 12% i antallet af henvendelser fra 2022 til 2023. Dette skal ses i lyset af de omkring 20.000 sager, kommunen håndterede i 2023, hvor der var direkte kontakt med borgerne.

Hovedparten af henvendelserne omhandlede Center for Arbejdsmarked og Center for Børn og Unge. Borgerne udtrykte typisk utilfredshed med hørelse, sagsprocesser, dialogkvalitet og afgørelser. Derudover var der en del henvendelser, der omhandlede tvivlsspørgsmål og ønsker om rådgivning.

For at møde disse udfordringer har borgerrådgiveren udstukket specifikke anbefalinger til Center for Arbejdsmarked og Center for Børn og Unge. Der lægges særlig vægt på forbedringer inden for sagsbehandlingstider, kommunikation og kvalitet i sagsbehandlingen.

Center for Børn og Unge har allerede iværksat initiativer for at imødekomme disse anbefalinger. Der er gennemført en opnormering og efteruddannelse på handicapområdet, reduktion af ventetider og svartider for klagesager samt en forbedring af den borgerrettede kommunikation og kvalitet i sagsbehandlingen.

Borgerrådgiverfunktionen er en uvildig funktion, der refererer direkte til byrådet i Næstved Kommune. Dens formål er at styrke dialogen mellem borgere og kommune, bidrage til sikring af borgernes retssikkerhed, samt at rådgive og vejlede i sagsbehandlingen og klageprocesser.

For dem, der ønsker at komme i kontakt med borgerrådgiveren, er telefonnummeret 2154 3090, og e-mail-adressen er borgerraadgiveren@naestved.dk. Yderligere information om borgerrådgiverfunktionen og dens tilbudte services kan findes på kommunens officielle website www.naestved.dk/borgerrådgiver.

Ved siden af den personlige rådgivning, er det også værd at bemærke, at Næstved Kommune tilbyder en abonneringsservice, hvor borgere kan modtage nyheder og opdateringer via e-mail. Det er både nemt og enkelt at melde sig til og fra denne service, og kommunen garanterer en forsvarlig og korrekt håndtering af persondata. En aktiveringsmail vil blive sendt for at starte modtagelsen af nyhedsmails. Yderligere information om kommunens persondatapolitik er tilgængelig for interesserede.

https://www.naestved.dk/nyheder/pressemeddelelser/borgerraadgiverens-aarsberetning-flere-borgere-bruger-borgerraadgiveren

Kilde: Næstved Kommune